Afspraak maken

Wij hebben drie typen afspraken: afspraken op het spreekuur, telefonische afspraken en visites. Twijfelt u ergens over? Overleg dan altijd even met de assistente, zij kan samen met u bekijken wat de beste optie is.

Spreekuur op afspraak
Voor het spreekuur dient u altijd een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen tussen 8.00u en 11.30u. Het telefoonnummer is 013-5420070. Wanneer u in de ochtend belt, kunt u dezelfde dag op het spreekuur terecht. Wilt u op een andere dag komen, plannen wij de tijden tussen 8.00u en 9.00u alvast vooruit, de andere plekken houden we vrij tot de dag zelf. U kunt tevens online een afspraak maken (www.mijngezondheid.net), hier zijn ook tijden in de middag beschikbaar.

Er is dagelijks een ochtend- en middagspreekuur, behalve op woensdagmiddag.

Eén afspraak is voor één klacht. Heeft u meerdere klachten of denkt u meer tijd nodig te hebben? Overleg even met de assistente zodat we dit zo goed mogelijk kunnen inplannen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Uiteraard houdt de assistente zich aan haar beroepsgeheim.

Telefonisch overleg
U kunt met de assistente een telefonische afspraak maken met de huisarts. Dit telefonisch contact is vooral bedoeld voor afwijkende uitslagen, meldingen over het verloop van de ziekte en zaken die u liever met de huisarts wilt bespreken.

Visite/huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. U doet de aanvraag telefonisch en de assistente overlegt met de huisarts of een huisbezoek noodzakelijk is. Een huisbezoek is niet bedoeld voor patiënten die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen. Het aanvragen van een visite voor diezelfde dag dient voor 10.00u te gebeuren (uiteraard geldt dit niet voor spoedvisites).

Recepten
Voor aanvragen van herhaalrecepten kunt u gebruik maken van onze herhaalreceptenlijn, , via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app.

Overig
Wij bieden in de praktijk de mogelijkheid tot thuismetingen van bloeddruk, mocht hier een reden voor zijn kunt u dit bespreken met uw huisarts.